2011. július 12., kedd

Lilla és a gergő név függőleges írásban

Mivel van egy kis különbség a vízszintes és a függőleges írás között, ezért az előzőekben kért nevek alapján mutatom mi a könbség a kettő között. Előszöris hogyan is írnak akkor?
-fügőlegesen fentről le, jobbról balra
-vagy balról jobbra, mint mi.
A kettő között különbség a katakanánál, hogy a hosszítást (egyenes vonal) függőlegesben függőlegesen, vízszintesben vízszintesen írjuk.
Kanjinál nincs változás

Mi a különbség a katakana, a hiragana és a kanji között?

A hiragana, katakana, kanji és a róma ji alkotják a japán írásjelrendszert.
Japánnak nem volt önálló írásjelrendszere, amit a nyelve leírására tudott volna használni.
Mikor a kínaiak elindultak hódító útjukra, hogy feltérképezzék Ázsiát, Koreán át jutottak el Japán szigeteire. A kínai utazók közt minden bizonnyal az akkori idők legnevesebb mester emberei lehettek. Ekkor ismerkedett meg Japán a karddal (kínai jian és dao kard volt az alapja a későbbi szamurájkardoknak), a vallásokkal (pl: buddhizmus. megj: a sintoizmus ekkor már jelent volt Japánban.), a vallásokhoz köthető növényművészettel (ezt Kínában penjing-ként ismerték, japánok pedig művészetté alakítva bonsai-nak nevezték el). A rengeteg további dolgon kívül, elvitték a szigetország zárkózott lakosságának a kínai írást. Japánok elkezdték saját nyelvükre használni, de hamar egy nagy gondba ütköztek.
A japán nyelv ragozó nyelv. Ragozza az igéket, mellékneveket, több féle partikulákat használ. Bonyolultabb nyelvtanilag, mint a kínai. A kínairól pedig tudni kell, hogy nem ragoz, valamint fontos, hogy egy írásjel egy szót, fogalmat jelöl. Általában pedig egy szótagból is állnak. Így hát a kínai, ún. hanzi írásjelrendszer alkalmatlannak bizonyult a japán nyelv leírására. Legalább is ebben a formában. Elkezdték használni a hanzikat, (japánul: kanjikat) szótagírásra és szóírásra egyaránt.
Csak kínai jelekből állt a mondat, de egy írásjel jelenthette azt az egy bizonyos szót és vehették magát az olvasatot csupán. Ez, mondani sem kell, nagyon bonyolult volt. Az egyszerűsítés kedvéért a szótagokra használt kanjikat (ezeket hívták man'yougana-nak) elkezdték egyszerűsíteni. Így alakult ki a hiragana (főként nők használták, innen ered a másik elnevezése: Női kéz) és a katakana nevű szótagírásjel ABC. Mind amellett, hogy a kanjikat továbbra is használták, és használják mind a mai napig.

Később a férfiak is a hiraganát kezdték el használni, az okurigana (ige és melléknév végződések) leírására.
Emellett a hiraganát alkalmazzák ma már a kanjik olvasási segédleteként is. Ez az ún. furigana.

A katakana pedig megmaradt a külföldi szavak és nevek leírására.

A 4. írásjelrendszer, a Róma ji. A Róma, a latinra asszociál, míg a ji jelet jelent. Egyszóval ez, a latin betűs írás, amit mi is használunk. Ritkán de lehet vele találkozni a japán írásban is.

Katakana man'yougana formája

   AKSTNHMYRW
a
i
u
e
o
n

Hiragana manyougana formája

KSTNHMYRW
a
i
u
e
o
n


A hónap kanjija a sárkány gatsu no kanji wa tatsu

Gyökeb:212
kiejtések: ryú, tatsu
vonások száma:16

1,példa írás
2,pecsétírás
3, bambusz írás
4,hivatalnoki írás
5, gyors írás
6, fű írás
Mellékeltem egy előzőekben már látott kanjit is, amiben négyszer szerepel a sárkány, jelentése pedig bőbeszédű (magától érthető, hogy négy sárkány bőbeszédűt jelent:)

Samurai, Geisha, Lilla, Gergő

Ezt a két szót a samurai (szamuráj) -t, a geisha (gésa) -t kérték ma.
A samurai szót sokan hallották, de azt nem igazán tudják, hogy a szó azt jelenti, hogy szólgálni, mivel a samuraiok régen szolgák voltak, de nem a mai felfogás szerint, hanem életük árán is szólgálták hűbérurukat.
A második a geisha(gésa), akik nagyon megalapozzák a japán kúltúrát. Nekik köszönhetjük részben az ikebanát (virágrendezést), a teázási szokásokat is (megj. állítólag addig nem mehetett férjhez egy nő, amíg nem tudja megcsinálni tökéletesen a tea ceremóniát), valamint a zene fejlődésében is szerepet játszottak. A geisha elsődrendi dolga a szórakoztatás volt, ezenbelül is főleg a beszélgetés, komunikáció.
A szó jelentése; gei: müvész , sha: személy, ember
Azontúl kettő név: Gergő, Lilla (a másik képen kínaiul látható ez a két név).
Bárkinek kell, ugyanígy bármi, megpróbálom megcsinálni még az nap.