2011. december 22., csütörtök

Useful stuff for android, Hasznos dolgok androidra

With this stuffs learn is easy. I very like and take free.
Ezekkel a dolgokkal a tanulás könnyű. Én nagyon szeretem és ingyenesek.

1, HANWRITING - This is my favorit. with this can write chinese hanzi, japanese kanji and kana, and Bopomofo ABC.

Ez a kedvencem. Ezzel tudok irni kínai hanzikat, japán kanjikat és kanákat, és bopomofo ABC-t.
2, VERY EASY JAPANESE KAYBOARD - With this kayboard can write japanese kanji, kana...very easy.

Ezzel a billentyűzettel tudok irni japán kanjit és kanát... nagyon egyszerű.
3, XIAOMA HANZI- This is a chinese hanzi dictionary. Name is xiao (small) ma(horse) hanzi(chinese characters name).

Ez egy kínai hanzi szótár. Neve, xiao (kicsi) ma(ló) hanzi (kínai írásjelek neve)
4, TRAIN CHINESE - English- Chinese dictionary, and the mobil the words can speak with chinese. Very good and useful.

Angol- kínai szótár, és a szavakat elmondja kínaiul. Nagyon jó és hasznos