2012. március 10., szombat

A kereszténység Japánban 2.

飛多書道


Előző cikkben írtam a kereszténység, Japánba milyen eseményeket váltott ki.
Most inkább a kereszténységgel kapcsolatos szavakat írnék le japánul, valamint a Miatyánkot.
Szavak
Kereszténységキリスト教
Jézus Krisztuイエス・キリスト
Feltámadás復活
Kereszt十字架
Istennek fia神の子
Messiásメシア
Biblia聖書
Templom聖堂
Ótestamentum旧約
A Szent anya, Mária聖母マリア
Az utolsó vacsora 最後の晩餐
Miatyánk japánul
天にまします我らの父よ
願わくは
み名をあがめさせたまえ
み国を来たらせたまえ
み心の天に成る如く地にもなさせたまえ
我らの日用の糧を今日も与えたまえ
我らに罪を犯す者を我らが赦す如く我ら
の罪をも赦したまえ
我らを試みに遭わせず悪より救い出した
まえ
国と力と栄えとは限りなく汝のものなれ
ばなり
アーメン