2012. március 10., szombat

A kereszténység Japánban 2.

飛多書道


Előző cikkben írtam a kereszténység, Japánba milyen eseményeket váltott ki.
Most inkább a kereszténységgel kapcsolatos szavakat írnék le japánul, valamint a Miatyánkot.
Szavak
Kereszténységキリスト教
Jézus Krisztuイエス・キリスト
Feltámadás復活
Kereszt十字架
Istennek fia神の子
Messiásメシア
Biblia聖書
Templom聖堂
Ótestamentum旧約
A Szent anya, Mária聖母マリア
Az utolsó vacsora 最後の晩餐
Miatyánk japánul
天にまします我らの父よ
願わくは
み名をあがめさせたまえ
み国を来たらせたまえ
み心の天に成る如く地にもなさせたまえ
我らの日用の糧を今日も与えたまえ
我らに罪を犯す者を我らが赦す如く我ら
の罪をも赦したまえ
我らを試みに遭わせず悪より救い出した
まえ
国と力と栄えとは限りなく汝のものなれ
ばなり
アーメン

A Kereszténység Japánban 1.キリスト教

Japánban 1543-ban találkozhatunk először a kereszténység fogalmával( japánul: キリスト教, Kirisuto kyū), amikor az első portugál kereskedők, Japán partjaira léptek.
Az első kereszténységi hullám 1549- ben indult meg, mikor az első jezsuita misszionárius, Xavéri Szent Ferenc, Kyúshú (九州)és Nagasaki(長崎) környékén téríteni kezdett, az addig főleg buddhistákból(仏教) shintoistákból(神道) és konfucionistákból álló japán nép között.
1579- re 6 Daimyou(大名- Nagy név, eredetileg földes urak) is megkeresztelkedett.
1582- ben Alessandro Valignano Rómába visszatért, de nem egyedül.
20 japán ment vele együtt.
12-13 év közötti,4 japán fiatal, akiknek az utónevükben már látszik, hogy kersztények.
- Itou Mancio (伊東
マンショ Itō Mansho, 1570–1612),
- Chijiwa Miguel(千々石ミゲル, Chijiwa
Migeru, 1569 – 1633)
- Nakaura Juliáo( 中浦ジュリアン)
- Hara Martinhõ(原マルティノ)
Valamint 16 főből álló kíséretük.
1584. augusztusban kötött ki Portugáliában.
Novemberben fogadta őket II. Fülöp
spanyol király, majd 1585. márciusban
Rómában XIII. Gergely pápa is ( képen is látható), akitől római állampolgárságot is kaptak.
Ez volt az un. Tensou-kori követ járás(天正の使節,
Tensó kenó siszecu)
De mire 1590 júliusában Nagasakiba hazatértek, már nem fogadták, oly tárt karokkal a keresztényeket, miután Toyotomi Hideyoshi(豊臣 秀吉) kiadta első, keresztényellenes rendeletét.