2015. február 13., péntek

10 ok amiért a japán a Világ legnehezebb nyelve

Itt megpróbálom összeszedni azt a tíz okot, amik miatt a diákok a ,,Világ legnehezebb nyelve" kifejezéssel illetik ezt a különleges és szép nyelvet.

1, a 4 írástípus
A japán nyelvben 4 írásjel rendszert használunk.
-kanji: kínai írásjelek, melyek szavakat jelölnek
-hiragana: szótagírásjel ABC, mellyel az ige és melléknév végeket, partikulákat egyebeket jelöljük.
-katakana: a márkaneveket, külföldi neveket, szavakat írjuk ezzel a szintén szótagírásjel ABC-vel.
-rooma ji: latin betűs átirat, melyet a legritkábban használnak Japánban.

2, Ragozás
A japán nyelvben igeidő szerint ragozzuk az igéket és a mellékneveket is!

3, a különböző olvasatok
Szinte kivétel nélkül, minden kanji jelnek több olvasata van.
Van a kínai, a japán olvasat és egy olyan, melyet csak japán személynevek esetében használnak. Vannak jelek, melyeknek több kínai és/ vagy japán olvasata is van. A jelek olvasata az előtte illetve utánna álló írásjelektől függ.

4, a dialektusok
Japánban rengeteg dialektus van. Ha valaki megtanulja profi szinten a tokiói sztenderd nyelvet és elmegy egy 2-300 kilóméterre odébb, akkor az ottani beszédbőlmalig fog megérteni valamit, hacsak nem ismeri az éppen ott beszélt nyelvváltozatot. Ezzel a japánoknak is sokszor meggűlik a baja.
A dialektusokat nem úgy kell elképzelni, mint a magyarban a tájszólást. Itt nem arról van szó, hogy másabban ejtenek ki bizonyos szavakat. Más a nyelvtan, más a szókincs és ezeket persze másképp is írjuk le. Alapvetőleg 49 dialektus van, de ezek is tovább bonthatók egyéb aldialektusokra illetve szocialektusokra.

5, kiejtés
A kiejtés főként azoknak okoz gondot, akik nem tudnak angolul.
Van, hogy ejtjük a szó/ szótag végi 'u', vagy 'i' hangokat, de van, hogy elharapjuk őket.

6, igeidők, ige alakok
A magyarral szemben nem 3 igeidő van a japánban, hanem 5.
- jelen idő
- folyamatos jelen
-múlt idő
-folyamatos múlt idő
-jóslás (mint az angol going to szerkezet)

Ezek mellett különböző igealakok, szerkezetek is vannak. Ezek közül csak néhányat megemlítek.
-ható alak
-szenvedő szerkezet
-parancsoló alak
-te forma
-felszólító alak
-feltételes alak
-kapcsolatos alak
Stb...

7, udvariasság? Egyenes beszéd?
A japán nyelvben két féleképp kell ragoznunk és használnunk a szavakat. Hogy ez mitől függ. A társadalmi helyzettől (kor, nem, pozíció stb).
A társadalmi rangban felettünk állóak felé udvarias nyelvezetet használunk, míg az alattunk vagy azonos magasságban lévők felé egyenes formát.

8, szémlyesnévmások
A japánban rengeteg személyesnévmást használunk kortól nemtől függően.
A legáltalánosabbakat következő postunkban tárgyaljuk.

9, partikulák
A partikulák önálló jelentéssel nem rendelkező nyelvi egységek, többnyire egy-két szótagosak, melyek a szavak és a mondatok jelentését befolyásolják.
Wa= téma kijelölő partikula
Ga= alanykijelölő
Mo= is
Ka= kérdő partikula
Ne/ nee= visszakérdező partikula
Ni= hoz, -hez, -höz, -nak, -nek
De= -ban, -ben
E= -ba, -be
És még számtalan egyéb...

10, hanglejtés
Fontos a szavak helyes hanglejtése. Vannak azonos alakú szavak, de hanglejtésük és jelentésük más lehet.
Pl: hashi= híd, de lehet evőpálcika is

Mindent összevetve, a japán nyelv, valóban nem egy könnyű nyelv. Aki elkezdi az ne számítson rá, hogy pár hét alatt profi szinten megtsnulhatja. Hosszú időbe telik, de megéri. Hogy miért? Mik a pozitív oldalai? Következő postunkból kiderül :-)