2016. szeptember 19., hétfő

Könnyen összekeverhető japán és kínai írásjelekAmikor egy japán, vagy kínai nyelvet nem ismerő embernek mutatok egy hosszabb szöveget, gyakran azt a választ kapom, hogy: „Hát ezek mindegyike egyforma!” , vagy „Ezek a krix-kraxok között nincs is különbség!”… Egy kevésbé laikus ember tudja jól, hogy a kínai és a japán szóírásjelek (kínaiul: Hanzi, japánul: Kanji) gyökökből épülnek fel. Mik is azok a gyökök? Az írásjelek alapvető alkotóelemei, melyek vonásokból állnak. (a legbonyolultabb gyök, 17 vonásból áll. Pl.:) Egy jel, több gyökből épül fel. Vegyünk egy példát: A „Szeret, Kedvel” írásjele két gyökből tevődik össze; Nő és a gyermek kanjijaiból (/Gyökéből).    Ha a jobb oldali gyököt kicseréljük a kuchi(), vagyis a száj gyökére, akkor az új kanjink így fog kinézni: Hasonlít, de a jelentése már teljesen más. (ez az „ugyan az, ugyan olyan” szóírásjele).
Kana, Hiragana, Katakana, Man’yougana, Okurigana, Furigana
Manapság a japán nyelvben 4 írástípust használunk, míg a kínaiban egyet (ez az egy a fent is említett hanzi szóírás).
-kanji 漢字 (szóírás)
-hiraganaひらがな (toldalékok, partikulák leírására használt szótagírás)
-katakanaカタカナ (külföldi nevek leírására használt szótagírás)
-rómajiローマ字 (latin betűs ABC)
Nézzünk egy példamondatot, melyben mind a négy típus egyszerre van használatban:
私はSZJKKのメンバーです。(Én az SZJKK csapattagja vagyok)
: Watashi –Ez a szóírásjel (kanji), mindig azt jelenti, hogy „én”.
: Wa – témakijelölő partikula – egyéb helyzetben ha-nak olvasnánk ezt a hiraganát. Önálló jelentése nincs.
SZJKK : SZJKK no- Az SZJKK, a Szigetközi Junior Kendó Klub rövidítése, emiatt latin betűket kell használni. A „no” hiragana a birtoklást fejezi ki, vagyis az SZJKK-é, SZJKK-nak a valamije.
メンバー: Menbaa – Angol Member (tag) szóból eredő külföldi, átvett szó. Emiatt katakana szótagírásjelet használunk.
 です: Desu- Végül a desu egy segédige, mely hasonlít az angol to be-hez.
Amikor még a japánok nem fejlesztették ki a hiraganát, katakanát (együttes nevükön kanákat), a kanjikat használták a toldalákok (okuriganák) leírására és a szótövekre is. (ez meglehetősen bonyolult lehetett) Emiatt elkezdték a toldalékokra használt kanjik formáit változtatni. (ez lett a hiragana és a katakana nevű szótagírásjel ABC). Később a katakanát, majd a hiraganát kezdték használni az partikulákra, okuriganák-ra (toldalékok), illetve furiganák-ra (kanjik olvasási segédlete)
Amikor valaki el kezdi tanulni a japán nyelvet, a hiraganákkal ismerkedik meg először, majd a katakanákkal. Már ekkor elkezdődnek a problémák a hasonló kinézetű írásjelek miatt.
Problémás Hiraganák
Japán tanításom közben tapasztaltam, hogy az emberek 90%-ának a legtöbb fejtörést a Ne, Re, Wa hármas okozza.
Valóigaz, Van némi hasonlóság köztük: ねれわ (ne, re wa)
Vagy egy másik: ru, ro, so: るろそ
De ilyenek még a Nu, me szótagok, vagy a Sa és a ki szótagok is.
Ezeket ugyancsak szeretik keverni a tanulók.
Katakanák
A hiraganáknál megfigyelhető, hogy íveltek, finomabb kialakításúak. A katakanák szögletesek, ’robusztusabbak’.
Ennek ellenére itt is vannak nagyon hasonló írásjelek. Lássuk a legproblémásabbakat:
Ke vs. Ku
A ke 3 vonásos, míg a ku 2 vonásos.
Shi vs. Tsu
Míg a shi harmadik vonása lentről felfele halad (véknyodik), addig a tsu harmadik vonását fentről lefele húzzuk, így arra vékonyodik
So vs. N
A helyzet ugyan ez a so-val és a n szótaggal is. So fentről lefele, N lentről felfele.

Kanjival keverhető Katakana?? Katakanával keverhető Kanji??
Vannak olyan kataknák, melyek csak nem teljesen megőrizték a régi kanji formáikat. Leírva sokszor bonyodalmat okoznak, hogy mi micsoda egyáltalán. Szótag, vagy szó?
e
ipar
o
kor
ka
erő
se
hét
ta
éjszaka
ni
kettő
ho
fa
ro
száj
ha
nyolcKezdők számára könnyen összekeverhető kanjik:

本、木、大、丈、夫 、失(könyv, fa, nagy, termet, férj, elveszít)
未、末 (még nem, vég)
人、入 (ember, bemegy)
士、土 (harcos, föld)
日、曰 (nap, mond)
己、已 (önmaga, prefixum*)
申、甲 (hívni, kagylóhéj)
茶、荼 (tea, keserű)

De mi van azokkal az írásjelekkel, melyek még az anyanyelvű japánokat, kínaiakat is elgondolkodtatják? 

昴、昂 (Pleiades csillagkép, felkelt/ büszke)
壺、壼 (edény, járat)
柿、杮 (kerítés, faforgács)
蚤、蛋 (bolha, tojás)
藤、籐 (lilaakác, futónövény)

*Az (i) prefixum (előtag) használata megegyezik a szintén i olvasatú kanjival.
以上、以下  =  已上、已下 (feljebbi, lejjebbi)